Informácie- COVID-19

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa!
 
ROZHODNUTIE MINISTRA:
 
 
ŠKOLSKÝ SEMAFOR:
 
 
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti- tlačivo na stiahnutie: msbranovo.cms.webnode.sk/tlaciva/
 
OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI:
 
 
USMERNENIE K VSTUPU CUDZÍCH OSOB DO PRIESTOROV MŠ:
 
 
 

 


Vianočná pekáreň