Denný režim v MŠ:

Hry a činnosti podľa výberu detí             od 7,00 hod.- 8,30 hod.

Zdravotné cvičenie                                  od 8,30 hod.-do 9,00 hod.

Činnosti zabezpečujúce životosprávu    od 9,00 hod. -do 9,30 hod.

Dopoludňajšie cielené aktivity                od 9,30 hod.- do 10,15 hod.

Pobyt vonku                                           od 10,15 hod. - do 11,30hod.

Činnosti zabezpečujúce životosprávu   od 11,30 hod.- do 13,00hod.

Odpočinok, hygiena                               od 13,00 hod.- 14,30 hod.

Činnosti zabezpečujúce životosprávu   od 14,30 hod, -15,00 hod.

Popoludňajšie cielené aktivity               od 15,00 hod. - 16,30 hod.

 

 

Kontakt

Materská škola Branovo Branovo č.156 035/6485 143 msbranovo@zoznam.sk