Denný režim v MŠ:

Aktivity
Čas
Hry a činnosti podľa výberu detí       7:00-8:30
Zdravotné a relaxačné cvičenia 8:30-9:00
Činnosti zabezpečujúce životosprávu 9:00-9:30
Dopoludňajšie cielené aktivity  9:30-10:15
Pobyt vonku 10:15-11:30
Činnosti zabezpečujúce životosprávu 11:30-12:15
Odpočinok, hygiena    12:15-14:30
Činnosti zabezpečujúce životosprávu 14:30-15:00
Popoludňajšie cielené aktivity 15:00-16:30