Zamestnanci MŠ

 

Pedagogickí zamestnanci :

 Riaditeľka MŠ : Monika Pintérová

Učiteľka MŠ : Vlasta Marcinková

 

Prevádzkoví zamestnanci :

Kuchárka : Mária Taričová

Školníčka :Fulopová Zuzana

Vedúca škol. jedálne: Vlasta Marcinková

 

 

Kontakt

Materská škola Branovo Branovo č.156 035/6485 143 msbranovo@zoznam.sk