Zamestnanci MŠ

Pedagogickí zamestnanci:

Riaditeľka MŠ : Monika Pintérová

Učiteľka MŠ : Vlasta Marcinková

 

Prevádzkoví zamestnanci:

Kuchárka: Fulopová Zuzana

Vedúca škol. jedálne: Vlasta Marcinková