Memorandum:

Práva dieťaťa:

Nerozmaznávajte ma. Viem veľmi dobre,že nemusím dostať všetko, čo chcem.Iba vás skúšam.

Nepoužívajte voči mne silu. To ma učí, že všetko sa dá dosiahnuť iba silou.

Neprotirečte si. To ma metie a núti ma vyhýbať sa.

Nedávajte sľuby, ak ich nedokážete dodržať. To by podkopávalo moju dôveru vo vás.

Nesnažte sa, aby som sa cítil menší než som.

Nerobte za mňa veci, ktoré neurobím. Potom to zneužijem a naďalej vás budem zapriahať do svojich služieb.